Archive for the ‘Aktuality’ category

Zp test OBMSB 19.3.2019

Březen 19th, 2019

bílá = skupina A – ok, jen Kollmann si napíše znovu

červená = skupina B – ok, jen na ZK se budu ptát: Mlčoch – rozbor vody + dezinfekce, K. Navrátilová – voda, Šindelář – dezinfekce + původce chřipky

modrá = skupina C – ok

všichni si na Zk zopakují: dezinfekci/sterilizaci + rozbor vody (limity pro psychrofilní a mezofilní b. jsou pro 1 ml!) + výskyt bakterií v ovzduší ovlivňují prachové částice

Cvičení BOT/OBMSB 15.-17.3.2019

Březen 17th, 2019

Cvičení BOT/OBMSB 1.-3.3.2019 – vyhodnocení

Březen 3rd, 2019

1. skupina – vzorek Výkleky pozitivní, Henčlov 2 negativní

Cvičení BOT/OBMSB 1.-3.3.2019

Březen 1st, 2019

Léčivé rostliny

Únor 25th, 2019

Můžete se těšit na exkurze a doplňkové přednášky jako v loňském roce – firma Naděje paní Mgr. J. Podhorné v Brodku u Konice a
setkání s bylinkářem panem V. Vytáskem v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci.

fy. Naděje
fy. Naděje
přednáška paní Podhorné
Botanická zahrada PřF UP
Botanická zahrada PřF UP
Botanická zahrada PřF UP
Botanická zahrada PřF UP

Cvičení BOT/OBMSB

Únor 18th, 2019

Cvičení BOT/OBMSB proběhne na SE-MKL v LS v termínech 1.-3.3.2019 ranní a odpolední skupina, a 15.-17.3.2019 pouze ranní skupina.

Obecná mykologie

Leden 21st, 2019

Využití aktivizačních metod ve výuce Obecné mykologie (BOT/OMP)

Referáty kurzu Fytofarmacie

Leden 7th, 2019

1. ferbam, imazethapyr, flucythrinate
2. garlic extract, MCPB, benzoximate
3. Chondrostereum, sulcotrione, formetanate
4. Amblyseius californicus, haloxyfop, imicyafos
5. polyoxins, diuron, sulfotep
6. orange oil, cycloate, phosphine
7. proquinazid, terbuthylazine, borates
8. Paecilomyces lilacinus BCP 2, norflurazon, pyrimidifen
9. Pepino mosaic virus CH21906, dalapon, sulfoxaflon
10. Aphelinus abdominalis, daimuron, spinetoram

 • Prezentace na cca 10 min; povinné uvést u účinných látek v prezentaci následující:
 • zařazení podle způsobu/místa účinku FRAC, HRAC, IRAC, chemické skupiny… + vysvětlit jak působí
 • základní informace /sice v AJ/ o účinných látek v Manuálu pesticidů (Turner 2015, Tomlin 2003) a Manuálu přípravků na přírodní bázi (Gwynn et al. 2014)
 •  bioagens, rostlinné insekticidy
 • u pesticidů může jít také o kombinací více účinků (mohou působit např. jako fungicidy a
  nematicidy nebo fungicidy a růst. regulátory apod.
 • zda jsou u nás povoleny v ochraně (zjistíte z Věstníku 2018 nebo z Registru přípravků na
  ochranu rostlin (http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ ), pozor na psaní v češtině: např.
  flumorph v AJ, v CJ flumorf, pyraclostrobin /AJ/, pyraklostrobin /CJ/))
 • příklad registrovaného produktu (např. ú.l.azoxystrobin: přípravek Ortiva) + u které společnosti; užitečné stránky pro biologickou ochranu jsou např.
  http://www.biocont.cz/cz/biologicka-ochrana-rostlin.htm
 • jaké mohou být formulace registrovaného přípravku
 • na co je povolen např. jedná-li se o fungicidní účinnou látku, tak na jaké škodlivé houbové organizmy a na jakou plodinu z čeho jste čerpali (zdroj informací, citace, www stránky,
  cokoliv kromě wikipedie)
 • aktualizovat názvy chorob a škůdců rostlin podle knihy Kůdely et al. (2012) České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin (vydal ČAZV)

Výuka – cvičení BOT/ZMBO 16.-18.11.2018

Listopad 19th, 2018

Zápočtový test z BOT/ZMBO proběhne 20.11., viz STAG, protokoly zasílejte do 25.11.2018

Výuka BOT/BRGMO

Říjen 29th, 2018