BOT/BRGMO v zimním semestru

19. září 2016 napsal admin Odpovědět »

V zimním semestru akademického roku 2016/2017 proběhnou přednášky předmětu blokovaně (2 h) v učebně SE 504.

Praktická cvičení proběhnou v pěti skupinách studentů (max. počet 6 studentů) opět blokovaně v laboratořích katedry botaniky.

Experimenty budou studenti hodnoti před kolokviem.

 

Přednášky blokace:

– Biotechnologie – historie od počátku po současnost, členění, interdisciplinárnost,

rostlinné „zelené“ biotechnologie (Božena Navrátilová, UPOL)

– Potenciál rostlinné buňky a podstata explantátových kultur rostlin, metody (techniky zachovávající a techniky zvyšující genetickou variabilitu rostlin) a jejich aplikace ve šlechtění rostlin (Božena Navrátilová, UPOL)

– Využití rostlinných biotechnologií v zemědělství, farmaceutickém průmyslu, uchovávání genofondu a fytoremediaci  (Božena Navrátilová, UPOL)

– Aplikace biotechnologických metod ve šlechtění hrachu (transgenoze, selekce in vitro).(Lenka Švábová, Agritec, Šumperk)

– Molekulárně biologické metody v biotechnologické a zemědělské praxi a výzkumu, využití molekulárně biologických metod při řešení nových problémů přinášející současná biotechnologie a zemědělská praxe. Ukázkové příklady dotýkající se problematiky GMO, herbicid rezistentních plevelů a fytopatologie. (Vladan Ondřej, UPOL)

 

Cvičení: blokace

  1. část (Božena Navrátilová)í – základní metody explantátových kultur rostlin
  2. Bezpečnost práce a zásady práce v aseptickém prostředí
  3. Sterilizace rostlinného materiálu, nástrojů, skla a dalších pomůcek, příprava médií
  4. Kultivace explantátů, pasážování
  5. Mikropropagace rostlin
  6. Embryokultury, izolace a kultivace embryí
  7. Prašníkové kultury, izolace a kultivace prašníků
  8. Vyhodnocení experimentů
  9. část (Vladan Ondřej) ( Transformace bakterií, modrobílá selekce pomocí vektoru s rezistencí pro antibiotika )
Advertisement

..