Řešitelský tým

Koordinátor projektu: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (email, tel: 585 634 800)

Kontaktní osoba: Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. (email, tel:585 634 825)

Managerka projektu: Ing. Veronika Knichalová (email, tel: 585 631 418)

Řešitelský tým:
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D. (email, tel: 585 634 822)
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D. (email, tel: 585 634 811)
Doc. Ing.  Eva Křístková, Ph.D. (email, tel: 585 634 818)
RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. (email, tel: 585 634 809)
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D. (email, tel: 585 634 804)
Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. (email, tel: 585 634 809)

Administrace: Irena Vaculová (email, tel: 585 634 801)

Laborantka: Drahomíra Vondráková

..