Šlechtění rostlin – část obecná

Šlechtění rostlin – část obecná / Plant breeding – general part

Zkratka: BOT/SRO

Výuka: zimní semestr

Rozsah: 2 hodiny přednášek týdně, 1 hodina cvičení týdně

Garant: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.

Přednášející: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D., RNDr. Petr Smýkal, Ph.D.

Cvičící: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D., RNDr. Petr Smýkal, Ph.D.

Kategorie

B pro SBE, Učitelské kombinace Biologie magisterského studijního programu

Prerekvizity: obecná botanika, systém vyšších rostlin, genetika, ochrana fytogenofondu

Kredity: 4

Forma ukončení: zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s klasickými i moderními šlechtitelskými metodami a postupy, vysvětlit význam druhové a vnitrodruhové diverzity rostlin a seznámit studenty s možnostmi jejího rozšiřování.

Tématické okruhy:

 1. Genetická diverzita (význam, ochrana);
 2. Uchování a konzervace genových zdrojů, zdroj biologického materiálu pro šlechtění;
 3. Význam šlechtění, historie a vývoj šlechtění rostlin ve světě a u nás;
 4. Biologické a metodické základy šlechtění rostlin (centra původu kulturních rostlin, zdroje genetické proměnlivosti, význam způsobu rozmnožování rostlin pro volbu šlechtitelských metod a postupů);
 5. Základní pojmy, genetická struktura odrůdy, variabilita kulturních rostlin, význačné vlastnosti a znaky kulturní flóry;
 6. Klasické metody a techniky šlechtění: výběr (přirozený, záměrný, individuální, hromadný, klonový), křížení (techniky, linie, populace, heterozní šlechtění, vzdálená hybridizace, pylová sterilita, somatická hybridizace);
 7. Využití haploidie a polyploidie ve šlechtění rostlin;
 8. Mutační šlechtění (biologická podstata, indukce, vyhledávání mutací);
 9. Využití genových manipulací ve šlechtění, základní strategie genových manipulací, transgenóze, transgenní rostliny, DNA fingerprinting. Nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami.
 10. Metody šlechtění, kvantitativní a kvalitativní znaky, dědivost, selekční indexy;
 11. Základy genových technologií (principy, polymerázová řetězová reakce, molekulární hybridizace, klonování DNA, stanovení pořadí bází v klonované DNA, molekulární markery, proteinové markery;.
 12. Cíle šlechtění (výnos,  kvalita, odolnost vůči biotickým a abiotickým faktorům)
 13. Technika  šlechtitelské práce (šlechtitelské školky, dokumentace, získávání a vyhodnocování dat), novošlechtění, udržovací šlechtění
 14. Organizace šlechtění a semenářství, výzkum, legislativa

Požadavky na studenta:

Znalosti v rozsahu přednášek, cvičení a doporučené literatury, 100% účast na praktických cvičeních; Zpracování protokolů ze cvičení.

Doporučená literatura:
Acquaah, G., 2012. Principles of plant genetics and breeding. Wiley-Blackwell.

Brown, J., Caligari, P., 2009. An introduction to plant breeding. Blackwell Publishing Cornwall.

Houba, M., Hosnedl, V. 2002. Osivo a sadba, praktické semenářství. Nakladatelství Ing. Martin Sedláček.

Chloupek, O. 2008. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Academia ČMT, Praha.

Schlegel, R.H.J., 2010. Dictionary of plant breeding. CRC Press, Boca Raton, FL.

Welsh, J.R., 1981. Fundamentals of plant genetics and breeding. Wiley, New York.

 

Materiály ke stažení

SRO_ZS_2013.zip

..