Šlechtění rostlin – část speciální

Šlechtění rostlin – část speciální / Plant breeding – special part

Zkratka: BOT/SRS

Výuka: letní semestr

Rozsah: 2 hodiny přednášek týdně, 1 hodina cvičení týdně

Garant: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.

Přednášející: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D., RNDr. Petr Smýkal, Ph.D.

Cvičící: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D., RNDr. Petr Smýkal, Ph.D.

Kategorie

B pro SBE, Učitelské kombinace Biologie magisterského studijního programu

Prerekvizity: šlechtění rostlin- obecná část, obecná botanika, systém vyšších rostlin, genetika, ochrana fytogenofondu

Kredity: 4

Forma ukončení: zkouška

Anotace předmětu:

Cílem je vysvětlit šlechtitelské cíle a metody u nejvýznamnějších skupin hospodářsky využívaných rostlin.  Vybrané kapitoly budou prezentovat odborníci ze šlechtitelské praxe

Součástí cvičení budou exkurze do šlechtitelských firem.

Témata:

 1. Obilniny samosprašné, obilniny cizosprašné, minoritní obilniny
 2. Luskoviny
 3. Olejniny, přadné a technické plodiny
 4. Okopaniny semenné, hlíznaté
 5. Pícniny
 6. Trávy
 7. Chmel
 8. Zeleniny
 9. Aromatické, kořeninové a léčivé rostliny
 10. Ovocné dřeviny
 11. Réva vinná
 12. Okrasné rostliny
 13. Lesní dřeviny

Požadavky na studenty:

Znalosti v rozsahu přednášek, cvičení a doporučené literatury, 100% účast na praktických cvičeních. Zpracování protokolů ze cvičení.

Doporučená literatura:

Houba, M., Hosnedl, V. 2002. Osivo a sadba, praktické semenářství. Nakladatelství Ing. Martin Sedláček.

Chloupek, O. 2008. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Academia ČMT, Praha.

Kole, C. (ed). 2006. Genome mapping and molecular breeding in plants, vol 1, Cereals and Millets. Springer.

Kole, C. (ed). 2007. Genome mapping and molecular breeding in plants, vol. 2, Oilseeds. Springer.

Kole, C. (ed). 2007. Genome mapping and molecular breeding in plants, vol. 3, Pulses, Sugar and Tuber Crops. Springer..

Kole, C. (ed). 2007. Genome mapping and molecular breeding in plants, vol. 4, Fruits and Nuts. Springer.

Kole, C. (ed). 2007. Genome mapping and molecular breeding in plants, vol. 5, Vegetables. Springer.

Kole, C. (ed). 2007. Genome mapping and molecular breeding in plants, vol. 6, Technical Crops. Springer.

Kole, C. (ed). 2007. Genome mapping and molecular breeding in plants, vol. 7, Forest trees, Springer.

Singh, R.J. (ed),  Genetic resources, chromosome engineering, and crop improvement, volume 1-7. CRC Press, Boca Raton, FL.

 

Materiály ke stažení

SRS_ZS_2013.zip

..