Základy fytogeografie

Garant: Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
Přednášející: Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.; RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.

 • Fytogeografie, dílčí fytogeografické disciplíny.
 • Areál a jeho zobrazení (areálové mapy).
 • Endemity, teorie ostrovní biogeografie.
 • Relikty.
 • Hlavní způsoby rozšiřování diaspor, migrace rostlin.
 • Synantropní rostliny.
 • Nárys florogeneze, s důrazem na formování středoevropské květeny.
 • Květenné oblasti, vegetační zóny.
 • Charakteristika hlavních biomů Země.
 • Regionálně fytogeografické členění ČR (termofytikum, mezofytikum, oreofytikum).
 • Stupňovitost vegetace.
 • Kulturní rostliny, genová centra kulturních rostlin.
 • Genetická diverzita, molekulární fylogeneze, ve vztahu k rozšíření rostlin a jejich domestikaci a šlechtění.
 • Doporučená literatura:
 • Cox, C. B. et Moore, P. D. Biogeography. An ecological and evolutionary approach. 5th ed. Blackwell Science, Cambridge, 1993.
 • Lomolino M.V., Riedle B.R. et Brown J.K. Biogeography. 3rd ed.. Sinauer Associates, Inc. Publisher Swederland, Massachusetts., 2006.
 • Schultz J. Die Ökozonen der Erde. Die ökologische Gliederung der Geosphäre. Stuttgart, 1988.
 • Doporučená: Archibold, O. W. Ecology of World Vegetation. Chapman & Hall, London, Glasgow etc., 1995.
 • Doporučená: Lomolino M.V. et Henry L.R. eds. Frontiers of Biogeography. New Directions in the Geography of Nature.. Sinauer Associates, Inc. Publisher Swederland, Massachusetts, 2004.
 • Doporučená: Hendrych R. Fytogeografie. SPN Praha.

Soubory ke stažení

FGP.zip

.: zpět na přehled kurzů

..