Mikrobiologie a virologie

Garant: RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
Přednášející: RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.; prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Anotace kurzu:

Mikrobiologická část: Morfologická a cytologická stavba buněk mikroorganismů, stavba bakteriální buňky, fyziologie baktérií, výživa, metabolismus a genetika baktérií. Charakteristika prokaryotních a eukaryotních organismů. Rozmnožování baktérií, vnitřní struktury bakteriální buňky, struktura a funkce cytoplazmatické membrány, buněčná stěna baktérií, význam bakteriálního pouzdra a bičíků. Struktura endospory a germinace .Účinky faktorů vnějšího prostředí na mikroorganismy, růst a množení baktérií – růstová křivka baktérií, izolace, postupy barvení, makroskopické a mikroskopické pozorování. Výskyt mikroorganismů v zevním prostředí, vzájemné vztahy mezi mikroorganismy, vztahy mezi baktériemi a rostlinami, vztahy mezi baktériemi a člověkem. Přehled nejvýznamnějších druhů bakterií.

Virologická část: Nebuněčné organismy: viry, satelitní viry, satelitní RNA, viroidy a priony. Základní principy klasifikace virů, definice virového druhu. Složení a struktura virionu. Funkce a význam jednotlivých částí virionu: virová nukleová kyselina, strukturní a funkční proteiny. Velikost a tvar virionu. Biologické, chemické a fyzikální, vlastnosti virů. Vztah viru a hostitelské buňky. Reprodukční cyklus virů. Lytický a lyzogenní životní cyklus bakteriofágů. Viry – původci chorob: cytopatický efekt, patogeneze virové infekce, patogenita a virulence. Základní znaky patogenetického procesu organizmu jako mnohobuněčného systému: vstupní brána infekce, fáze procesu patogeneze, šíření viru v hostiteli, protivirová obrana (imunita, resistence), terapie (ozdravování) virových infekcí. Viry a nádory. Epidemiologie virových infekcí. Přirozená ohniska nákaz. Přenos a šíření virů. Diagnostika virových infekcí. Průmyslové a biotechnologické využití virů.

 

Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

–              zvolit adekvátní metody pro determinaci mikroorganismů v různých prostředích

–              popsat vztah stavby buňky k různým technikám barvení a mikroskopování

–              změnit kultivační protokoly ve vztahu k biologii a ekologickým podmínkám různých mikroorganismů

–              aplikovat principy desinfekce/sterilizace pro správnou kultivaci mikroorganismů

–              ukázat, jak mikroorganismy interagují s jinými organismy

–              aplikovat znalosti bakteriální genetiky v rostlinné biotechnologii

–              vysvětlit vývoj nejdůležitějších událostí v historii výzkumu mikrobiologie

 

Materiály ke stažení:
– pro stažení doporučujeme následující postup:
– kliknout pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor
– z nabídky zvolit „uložit cíl jako…“ a zvolit Vámi vybraný adresář ve Vašem počítači

1. MVP_MVPX_1.pdf
2. MVP_MVPX_2.pdf
3. MVP_MVPX_3.pdf
4. MVP_MVPX_4.pdf
5. MVP_MVPX_5.pdf
6. MVP_MVPX_6.pdf

.: zpět na přehled kurzů

..