Biotechnologie rostlin a GMO

Garant: RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
Přednášející: RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.; Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.; Ing. Lenka Švábová, Ph.D.; RNDr. Miroslav Griga, CSc.

Anotace kurzu:

Stávající přednášky a cvičení týkající se biotechnologií rostlin odrážející pokrok v této vědecké oblasti nejen v základním výzkumu týkající se podstaty biotechnologií, ale i o nové aplikační směry jako jsou geneticky modifikované organizmy GMO. Kurz osvětlí studentům pochody na buněčné úrovni. Budou se týkat změn v organizaci buňky, cytoskeletu, organel, včetně buněčného jádra. Studenti budou seznámeni s novými aplikacemi explantátových kultur v praxi.

 

Přednášky: blokovány (2hod)

  • Biotechnologie – historie od počátku po současnost, členění, interdisciplinárnost, rostlinné „zelené“ biotechnologie (RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D., UPOL)
  • Potenciál rostlinné buňky a podstata explantátových kultur rostlin, metody (techniky zachovávající a techniky zvyšující genetickou variabilitu rostlin) a jejich aplikace ve šlechtění rostlin (RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D., UPOL)
  • Využití rostlinných biotechnologií v zemědělství, farmaceutickém průmyslu, uchovávání genofondu a fytoremediaci  (RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D., UPOL)
  • Změny v organizaci buňky a buněčného jádra během kultivace explantátových kultur (Doc. RNDr. Vladan Vladan, Ph.D., UPOL)
  • Genetická transformace polních plodin: „Drží ještě EU stopu“ nebo již vystoupila z expresu?“ (RNDr. Miroslav Griga, CSc., AGRITEC) – listopad 2011
  • Aplikace biotechnologických metod ve šlechtění hrachu (transgenoze, selekce in vitro)

(Ing. Lenka Švábová, Ph.D., AGRITEC) – listopad 2011

Cvičení: blokace

  • Cvičení – základní metody explantátových kultur rostlin (RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D., UPOL) – září až listopad 2011

– Prohlídka laboratoří katedry botaniky, příprava médií, založení aseptické kultury

– Mikropropagace, androgeneze

  • Exkurze v laboratořích Oddělení biotechnologií AGRITEC a praktické cvičení (Ing. Lenka Švábová, Ph.D., AGRITEC) – listopad 2011

 

Kolokvium:

Vyhodnocení založených experimentů (UPOL, AGRITEC), rozprava.

 

Doporučená literatura:

přednášky 2011

Heldman D. R., Wheler M. B., Hoover D.G.: Encyklopedia of biotechnology in agriculture and food. CRC, 2011

Kreuzer H., Massey A.: Biology and biotechnology. Science, ASM Press, Washington, D.C. 2005

Lindsey K.: Plant tissue culture. Manual. Kluwer Academic Publishers, London,  1992

Procházka S. a kolektiv: Fyziologie rostlin. Academia, 1998

Smith R. H.: Plant tissue culture. Techniques and experiments. Second edition. Academic Press, 2000

Smith J. E. Biotechnology. Cambridge, 2009

Trigiano R. N., Gray D. J.: Plant development and biotechnology. CRC Press, 2005

 

Soubory – přednášky V. Ondřej
VO-1
VO 16

 

Soubory – cvičení UPOL a Agritec

BRGMO-cvičení.pptx

BRGMO-Agritec-cv-ATT00010.pdf

 

Fotogalerie

Výuka v Agrirec Šumperk 4. listopadu 2011 (BOT/BRGMO)

Cvičení – kurz „Biotechnologie rostlin a GMO“  (BOT/BRGMO)

 

Práce studentů ke kolokviu

Bioremediace

Fytoremediace

GMO

GMO rostliny

Penicillium roqueforti

Pivo

Sýry

Vinařství

Výroba chleba

Výroba medoviny

 

 

.: zpět na přehled kurzů

..