Houbové organismy a řasy v biotechnologii

Garant: RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
Přednášející: RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.; RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.

Anotace kurzu:

Pozornost bude věnována využití v potravinářském průmyslu (výroba piva, vína, lihovin, sýrů, kvašených výrobků, single-cell proteinů), farmaceutickém průmyslu (produkce antibiotik, alkaloidů, imunoregulátorů), chemickém průmyslu (výroba enzymů, organických kyselin, aminokyselin, lipidů, vitamínů), ale i dalším odvětvím, kde houby mohou nacházet uplatnění (papírenský průmysl, minerální technologie, likvidace znečištění nebo toxických odpadů, zemědělství – biologická kontrola). Součástí kurzu je předpokládaná exkurze v pivovaru. Část kurzu zaměřená na biotechnologické využití sinic a řas (S+Ř) se zabývá přehledem tradičního a současného využití S+Ř pro potřeby člověka, přehledem kultivačních metod mikro- i makroskopických řas a hlavními oblastmi využití výrobků z biomasy S+Ř. Část kurzu se věnuje rovněž toxiny produkovanými mořskými i sladkovodními druhy sinic a řas.

Přehled:

 1. Biotechnologie – definice, historie, hlavní obory  přispívající k rozvoji biotechnologie, hlavní oblasti použití biotechnologie posledních let.
 2. Charakteristika a rozdělení houbových organismů, výživa hub, některé biotechnologicky důležité druhy hub.
 3. Historie výroby piva, technologický postup výroba piva, druhy a rozdělení piv.
 4. Historie vinohradnictví a vinařství, charakteristika a rozdělení révových odrůd, technologie výroby vína; lihovarnictví.
 5. Historie sýrařství, technologie výroby sýrů, výroba dalších potravin za účasti  hub – sojová omáčka, miso, tempeh.
 6. Způsob kultivace nejznámějších druhů makroskopických i mikroskopických hub určených ke konzumaci
 7. Objevení antibiotik, jejich rozdělení, průmyslová produkce, produkce dalších metabolitů hub  použitelných v lékařství – hlavně námelové alkaloidy, imunoregulátory, nejznámější toxiny hub.
 8. Využití hub v chemickém průmyslu – výroba organických kyselin, enzymů, aminokyselin, lipidů, vitamínů.
 9. Využití hub v zemědělství – Přehled nejdůležitějších skupin hub, využívaných v biologickém boji proti škůdcům – entomopatogenní houby, nematofágní houby, houboví parazité jiných hub, mykorhizní houby.
 10. Houby v biodegradaci a biodeterioraci –  rozklad dřeva, plísně na omítkách, potravinách, zemědělských produktech.
 11. Využití hub v biotechnologii životního prostředí, papírenském průmyslu a minerální technologii – přehled. bioremediačních metod, využití hub při likvidaci znečištění nebo toxických odpadů, úpravě odpadů, výrobě papírové buničiny, biomineralizaci těžkých kovů.
 12. Biotechnologie sinic a řas – úvod, historie, hlavní oblasti využití sinic a řas, základní směry kultivace a zpracování mikroskopických S+Ř (tradiční zdroje, velkoplošné kultivace, uzavřené systémy – fotobioreaktory).
 13. Hlavní skupiny látek získávané z makroskopických řas (agar, karagen, algináty – chemická struktura, využití), jejich kultivace.
 14. Toxiny sinic a řas – sladkovodní a mořské.

Materiály ke stažení:

 1. Biotechnologie
 2. Houby
 3. Pivovarnictví
 4. Vinařství
 5. Výroba sýrů a dalších potravin
 6. produkce jedlých hub
 7. Produkce medicínsky významných látek
 8. Houby v chemickém průmyslu
 9. Využití hub v zemědělství
 10. Biodegradace
 11. Biodegradace – průmyslově
 12. Využití hub pro genetictké inženýrství
 13. Lihovarnictví
 14. S+Ř: 1+2 – Přehled využívání sinic a řas+Hlavní produkty kultivace 
 15. S+Ř: 3 – Kultivace mikroskopických sinic a řas
 16. S+Ř: 4+5 – Kultivace makroskopických řas+Toxiny

.: zpět na přehled kurzů

..