Léčivé rostliny a jejich genové zdroje

Garant: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Přednášející: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.

Anotace kurzu:
Cílem je seznámit studenty s nejvýznamnějšími skupinami a druhy léčivých rostlin,
rostoucích v klimatických podmínkách střední Evropy, genofondovými kolekcemi, hlavními
obsahovými látkami a jejich základním účinkem; technikou sběru, zpracování a využití
jednotlivých druhů léčivých rostlin.
Hlavní náplní praktické části budou zejména názorné ukázky s vysvětlením charakteristických
identifikačních (morfologických) znaků typických pro konkrétní čeledi, rody a druhy
farmaceuticky a toxikologicky významných rostlin. Výuka i praktická cvičení budou probíhat
v Botanické zahradě PřF UP a na pracovišti Genové banky VÚRV v Olomouci – Holici.

Podmínky udělení zápočtu:
absolvování praktických cvičení správné určení předepsaného počtu léčivých rostlin (český, vědecký název, sbíraná
část, základní využití/účinek)

Literatura:
Kubát K. (ed), 2002. Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Květena České republiky 1. – 8. díl. Academia Praha.
Hanelt, P., (ed.). 2001. Mansfeld’s encyklopedia of agricultural and horticultural crops: (except ornamentals). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.
Dotlačil L., Stehno Z., Fáberová I., Holubec V. (eds.) Rámcová metodika Národního
programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity.
Genetické zdroje č. 90, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 2004 (available on the www.vurv.cz )
Mareček F. (ed). Zahradnický slovník naučný. 1. – 7. díl. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha.
Polívka, F. 2010. Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Volvox Globator, Praha.
Daniel M., 2006. Medicinal plants, chemistry and properties. Enfield.
Herman F., 2007. 100 českých léčivých rostlin. Praha.
Jahodář L, 2008. Farmakobotanika – semenné rostliny. Praha.
Jahodář L, 2010. Léčivé rostliny v současné medicíně. Praha.
Korbelář J., Endris Z., 1981. Naše rostliny v lékařstv. Avicenum, Praha..
Neugebauerová J., 2006. Pěstování léčivých a kořeninových rostlin. Mendelu Brno.
Rychter M., Severa F., 1971. Léčivé rostliny. SZN, Praha..
Singh R. J (ed), 2012.. Genetic resources, chromosome engineering, and crop improvement. vol. 6, CRC Press Boca Raton.
Valíček P., 2003. Léčivé rostliny a omamné drogy. Mendelu Brno.

Materiály ke stažení:

— LER_LS_2016.zip

..