Molekulární markery ve šlechtění rostlin

Garant: RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
Přednášející: RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.; Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.; RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.; Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.; Ing. Petr Smýkal, Ph.D.

Anotace kurzu:
Kurz je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí vybraných technik molekulární biologie, které jsou v současnosti používané při šlechtění rostlin: isozymová analýza, RFLP (restriction fragment lenght polymorphism), AFLP (amplified fragment lenght polymorphism), mikrosatelity. Využití těchto technik pro identifikaci kultivarů, testování homogenity osiva, detekce hybridů, genotypizace, MAS (marker-assisted selection). Zvládnutí PCR technik, separace fragmentů a detekce fragmentů, práce s databázemi, statistickými programy.

Rozvrh:

Samostatné přednášky:  učebna SE-507, 15:00-16:30

1.3. – „Šlechtění“ – Eva Křístková – možná proběhne na budově B – bude upřesněno
15.3. – „Biotechnologie“ – Božena Navrátilová
29.3. – „GMO“ – Vladan Ondřej

Přednášky a cvičení:  Laboratoř molekulárních markerů KB (15:00-   )
Miloslav Kitner + Petr Smýkal

22.3. (1,5 – 2 hod)
– C: bezp. práce, pipetování, AGRS elfo, vizualizace bandů
– P: DNA, metody izolace DNA
5.4. (3 – 3,5 hod)
– C: izolace DNA izolačním kitem, kvantifikace, AGRS elfo
– P: markery (RAPD, RFLP, AFLP, mikrosatelity, sekvenace)
12.4. (1,5 – 2 hod)
– C: PCR (mikrosatelity, retrotranspozony, CAPs, AFLP)
– P: retrotranspozony, čipy, SNP, CAPs….
19.4. (3 – 4 hod)
– C: PAA elfo (AFLP), AGRS elfo (SSR, CAPs, retrotranspozony)
– P: MAS, genotypizace, příklady

Materiály ke stažení:

Fotogalerie:

 

.: zpět na přehled kurzů

..