General mycology in English language

Garant: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Další vyučující: RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Obecná mykologie v anglickém jazyce/General mycology in English language (BOT/GME)

Rozsah
Zimní semestr: př. 2

Kategorie
B pro učitelský obor biologie
B pro SBE – botanika
4 kredity

Anotace:
Předmět je obdobou předmětu  Obecná mykologie, tentokrát s důrazem na zvládnutí základních mykologických znalostí  a  pojmů v anglickém jazyce.  Cílem kurzu je studentům se zájmem o mykologii přiblížit nejen tuto skupinu organismů, ale také položit základy odborné angličtině, spjaté s tímto oborem a tím jim usnadnit studium literatury v cizím jazyce.  Přednášky se budou týkat vybraných mykologických témat, jako je taxonomie, cytologie, morfologie, fyziologie, genetika, ekologie, s následným seznámením se zástupci nejvýznamnějších ekologických skupin – saprofytů,  parazitů živočichů, včetně člověka, rostlin, hub, symbiotických vztahů mezi houbami a jinými organismy a v neposlední řadě s využitím hub v lékařství, průmyslu a biotechnologiích.

The course is parallel to the course – General mycology (in Czech language), with emphasis on mastering of basic knowledge on biology of fungi and mycological concepts in English language. The aim of this course is to get an overview on biology and ecology of this group of organisms to the students with interests on mycology. The course will also create the background for good knowledge of professional/scientific English in this field of biology,  as well as make easier study of mycological literature in English language.  The lectures will be  focused on selected mycological topics as taxonomy and evolution of fungi, morphology, cytology, physiology and biochemistry, genetics and ecology. There will be described the most important ecological groups of fungi and their representatives – saprophytes; parasites of animals, including humans, plants and fungi; symbiotic relationships between fungi and other organisms and the exploitation of fungi in medicine, agriculture and food industry and biotechnology.

Požadavky na studenta:
Zkouška – písemná
Krátká prezentace na zvolené téma související s mykologií v anglickém jazyce.

Exam – written
Short presentation on chosen topic from mycology in English.

Přehled učiva

 1. Přehled současných taxonomických systémů hub.
 2. Cytologie hub.
 3. Spora – popis, rozdělení, klíčení, jeho regulace, tvorba kolonií a vegetativní vývoj hub; mechanismy uvolňování spor.
 4. Morfologie stélky, hyfy a jejich modifikace, anatomie a morfologie plodnic hub a spor.
 5. Rozmnožování hub, životní cykly.
 6. Genetika a genetická variabilita hub.
 7. Fyziologie a metabolismus hub.
 8. Ekologická klasifikace hub, saprotrofní houby.
 9. Parazité živočichů, včetně člověka, rostlin, hub.
 10. Symbiotické vztahy mezi houbami a jinými organismy.
 11. Toxiny hub.
 12. Význam hub v lékařství, biotechnologických, potravinářském průmyslu.
 1. The review of the recent taxonomical systems of fungi and their evolution.
 2. Fungal cytology.
 3. Spores – description, division, germination and its regulation, the formation of colonies and vegetative development, mechanisms of spore dissemination and distribution.
 4. Morphology of thallus, hyphae and its modification, anatomy and morphology of fructification organs of fungi.
 5. The reproduction of fungi, the life cycles.
 6. Genetics and genetic variability of fungi.
 7. Physiology and metabolism of fungi.
 8. Ecological classification of fungi, saprophytic fungi.
 9. Parasites of animals, including humans, plants and fungi.
 10. Symbiotic relationships between fungi and other organisms.
 11. Fungal toxins.
 12. The importance of fungi in medicine, biotechnology and food industry.

Literatura
Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M. Introductory Mycology. John Wiley & Sons, New York, 1996.
Carlile, M.J., Watkinson S.C., Gooday, G.W. The fungi. Second Edition. Academic Press, San Diego, 2001.
Deacon, J.W. Modern Mycology. 3rd edition. Blackwell Science Ltd.. Oxford, 1997.
Dix, N.J., Webster, J. Fungal Ecology. Chapman & Hall, London, 1995.
Esser, K., Lemke, P.A. (Eds.). The Mycota, Vols. I-XII. 1994-. Springer, Berlin, 2006.
Griffin D.H. Fungal Physiology. Willey-Liss, New York, 1994.
Hawksworth, D.L., Kirk, P.M., Sutton, B.C., Pegler, D.N. Ainsworth & Bisby´s dictionary of the fungi. 8th edition.. CAB International, University Press, Cambridge, UK., 1995.
Hudson H. J. Fungal Biology. Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1986.
Kavanagh, K. (Ed.). Fungi. Biology and Applications. Wiley, Chichester. Chichester, 2005.
Kendrick, B.: The Fifth Kingdom, 3rd edition. Focus Publishing/R. Pullins Company, 2001.

Výukové materiály:

GME 1 OPVK.pdf (2.3 MB)
GME 2 OPVK.pdf (3.1 MB)
GME 3 OPVK.pdf (8.4 MB)
GME 5 OPVK.pdf (2.4 MB)
GME 7 OPVK.pdff (2.2 MB)
GME 8 OPVK.pdf (6.4 MB)
GME 10 OPVK.pdf (3.7 MB)
GME 11 OPVK.pdf (9.3 MB)
GME 12 OPVK.pdf (3.7 MB)

Fotogalerie

..