Základy mikrobiologie

Garant: Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
Přednášející: Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
Vedení cvičení: Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.; MDDr. Zuzana Egertová

Anotace kurzu:
Seznámení s mikroorganismy, jejich význam v přírodě, historie mikrobiologie jako vědního oboru. Stavba buněk mikroorganismů se zaměřením na strukturu bakteriální buňky. Výživa a metabolismus bakterií, růst a kultivace mikroorganismů, účinky faktorů vnějšího prostředí, antimikrobiální látky. Genetická informace, její přenos a možnosti využití v biotechnologiích, proteosyntéza a její specifika u bakteriální buňky. Mikrobiální ekologie, význam mikroorganismů v koloběhu prvků. Mechanismy symbiózy a patogeneze, vztahy MO s člověkem, zvířaty a rostlinami. Hospodářsky významné druhy (lékařství, zemědělství, biotechnologie, potravinářství). Systém archeí a bakterií (srovnání klasifikace podle 1. a 2. vydání Bergeyho manuálu).

Materiály k výuce jsou shodné jako u Obecné mikrobiologie, kde je možné jejich stažení

.: zpět na přehled kurzů

..