BOT/OBMSB 10.-12.3.2017

14. března 2017 | autor: Michaela Sedlářová

BOT/OBMSB 3.-5.3.2017

5. března 2017 | autor: Michaela Sedlářová

Cvičení z mikrobiologie

14. února 2017 | autor: Michaela Sedlářová

Cvičení BOT/OBMSB proběhne v LS v termínech 3.-5.3. (ranní a odpolední skupina) a 10.-12.3.2017. Z kapacitních důvodů je počet studentů omezen na 15 ve skupině.

Výsledky zkoušky BOT/OFGSB

26. ledna 2017 | autor: admin

Horák: 23b = A
Káňa: 12b = E !!!
Levová: neodevzdala = F
Pospíšil: 18b = C
Sasáková: 21b = B
Vojtěchová: 19,5b = B

 

Bodový rozsah:
24,0 – 22,0b = A = 1
21,5 – 19,5b = B = 1-
19,0 – 17,0b = C = 2
16,5 – 14,5b = D = 2-
14,0 – 12,0b = E = 3
11,5b a méně = F = 4

Kolokvium BOT/BRGMO

14. prosince 2016 | autor: admin

Dnešní kolokvium úspěšně složilo všech 26 studentů.

Přijďte si zapsat výsledky do indexu.

Týden přírodních věd

25. listopadu 2016 | autor: admin

Místo konání: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Datum: 23. 11. 2015

Popularizační přednáška „Praktické využití mykorhizy aneb co je to houbový internet“ a komentovaná výstava masožravých rostlin – Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.

Sestříhané video z celé akce – 3. minuta 20. sekunda: https://www.youtube.com/watch?v=GxELLvVb2yo

Cvičení BOT/ZMBO 21.-23.10.2016

11. listopadu 2016 | autor: Michaela Sedlářová

img_1736 img_1737 img_1738 img_1739 img_1740 img_1741 img_1742 img_1743 img_1744 img_1745 img_1746 img_1747 img_1749 img_1752 img_1753 img_1754 img_1755 img_1756

BOT/OFGSB – KBOT

21. září 2016 | autor: admin

Exkurze na pracoviště Genové banky proběhne 12.10.2016. Sraz v 9:30 před vchodem do GB.

Cvičení z mikrobiologie

21. září 2016 | autor: Michaela Sedlářová

Cvičení BOT/ZMBO proběhne v ZS v termínech 21.-23.10. a 4.-6.11.2016

BOT/BRGMO v zimním semestru

19. září 2016 | autor: admin

V zimním semestru akademického roku 2016/2017 proběhnou přednášky předmětu blokovaně (2 h) v učebně SE 504.

Praktická cvičení proběhnou v pěti skupinách studentů (max. počet 6 studentů) opět blokovaně v laboratořích katedry botaniky.

Experimenty budou studenti hodnoti před kolokviem.

 

Přednášky blokace:

– Biotechnologie – historie od počátku po současnost, členění, interdisciplinárnost,

rostlinné „zelené“ biotechnologie (Božena Navrátilová, UPOL)

– Potenciál rostlinné buňky a podstata explantátových kultur rostlin, metody (techniky zachovávající a techniky zvyšující genetickou variabilitu rostlin) a jejich aplikace ve šlechtění rostlin (Božena Navrátilová, UPOL)

– Využití rostlinných biotechnologií v zemědělství, farmaceutickém průmyslu, uchovávání genofondu a fytoremediaci  (Božena Navrátilová, UPOL)

– Aplikace biotechnologických metod ve šlechtění hrachu (transgenoze, selekce in vitro).(Lenka Švábová, Agritec, Šumperk)

– Molekulárně biologické metody v biotechnologické a zemědělské praxi a výzkumu, využití molekulárně biologických metod při řešení nových problémů přinášející současná biotechnologie a zemědělská praxe. Ukázkové příklady dotýkající se problematiky GMO, herbicid rezistentních plevelů a fytopatologie. (Vladan Ondřej, UPOL)

 

Cvičení: blokace

  1. část (Božena Navrátilová)í – základní metody explantátových kultur rostlin
  2. Bezpečnost práce a zásady práce v aseptickém prostředí
  3. Sterilizace rostlinného materiálu, nástrojů, skla a dalších pomůcek, příprava médií
  4. Kultivace explantátů, pasážování
  5. Mikropropagace rostlin
  6. Embryokultury, izolace a kultivace embryí
  7. Prašníkové kultury, izolace a kultivace prašníků
  8. Vyhodnocení experimentů
  9. část (Vladan Ondřej) ( Transformace bakterií, modrobílá selekce pomocí vektoru s rezistencí pro antibiotika )