BOT/OFGSB – KBOT

21. září 2016 | autor: admin

Exkurze na pracoviště Genové banky proběhne 12.10.2016. Sraz v 9:30 před vchodem do GB.

Cvičení z mikrobiologie

21. září 2016 | autor: Michaela Sedlářová

Cvičení BOT/ZMBO proběhne v ZS v termínech 21.-23.10. a 4.-6.11.2016

BOT/BRGMO v zimním semestru

19. září 2016 | autor: admin

V zimním semestru akademického roku 2016/2017 proběhnou přednášky předmětu blokovaně (2 h) v učebně SE 504.

Praktická cvičení proběhnou v pěti skupinách studentů (max. počet 6 studentů) opět blokovaně v laboratořích katedry botaniky.

Experimenty budou studenti hodnoti před kolokviem.

 

Přednášky blokace:

– Biotechnologie – historie od počátku po současnost, členění, interdisciplinárnost,

rostlinné „zelené“ biotechnologie (Božena Navrátilová, UPOL)

– Potenciál rostlinné buňky a podstata explantátových kultur rostlin, metody (techniky zachovávající a techniky zvyšující genetickou variabilitu rostlin) a jejich aplikace ve šlechtění rostlin (Božena Navrátilová, UPOL)

– Využití rostlinných biotechnologií v zemědělství, farmaceutickém průmyslu, uchovávání genofondu a fytoremediaci  (Božena Navrátilová, UPOL)

– Aplikace biotechnologických metod ve šlechtění hrachu (transgenoze, selekce in vitro).(Lenka Švábová, Agritec, Šumperk)

– Molekulárně biologické metody v biotechnologické a zemědělské praxi a výzkumu, využití molekulárně biologických metod při řešení nových problémů přinášející současná biotechnologie a zemědělská praxe. Ukázkové příklady dotýkající se problematiky GMO, herbicid rezistentních plevelů a fytopatologie. (Vladan Ondřej, UPOL)

 

Cvičení: blokace

  1. část (Božena Navrátilová)í – základní metody explantátových kultur rostlin
  2. Bezpečnost práce a zásady práce v aseptickém prostředí
  3. Sterilizace rostlinného materiálu, nástrojů, skla a dalších pomůcek, příprava médií
  4. Kultivace explantátů, pasážování
  5. Mikropropagace rostlin
  6. Embryokultury, izolace a kultivace embryí
  7. Prašníkové kultury, izolace a kultivace prašníků
  8. Vyhodnocení experimentů
  9. část (Vladan Ondřej) ( Transformace bakterií, modrobílá selekce pomocí vektoru s rezistencí pro antibiotika )

LER – přednáška externisty

7. května 2016 | autor: admin

V. Vytásek – 07. 05. 2016

LER – přednáška externisty

6. května 2016 | autor: admin

Mgr. J. Podhorná – 06. 05. 2016

Cvičení z mikrobiologie – BOT/OBMSB

6. března 2016 | autor: Michaela Sedlářová

O víkendu 4.-6.3.2016 probíhají dva běhy cvičení z obecné mikrobiologie

IMG_1503 IMG_1497 IMG_1478 IMG_1479 IMG_1492 IMG_1500 IMG_1501 IMG_1502 IMG_1506 IMG_1482 IMG_1499IMG_1497 IMG_1503

LER – přednáška PharmDr. J. Peče, Ph.D.

1. března 2016 | autor: admin

Exkurze na katedře botaniky

27. listopadu 2015 | autor: admin

Včera proběhla exkurze po pracovištích pro studenty, zaměstnance i seniory přírodovědecké fakulty a zájemce o studium na PřF. V nově zrekonstruovaných prostorách Katedry botaniky byli zájemci seznámeni s možností studia na Katedře botaniky PřF UP, s zároveň s výzkumem probíhajícím na katedře.

 

Oborový týden s biologií a ekologií

15. listopadu 2015 | autor: admin

V Pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého byly ve dnech 10.-14.11.2015 prezentovány studijní obory garantované katedrou botaniky a zajímavosti z říše rostlin (Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D). Zároveň proběhla popularizační přednáška „Lidé a radioaktivita– přednášející doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.

Oborový týden s biologií a ekologií 10. - 14. 11. 2015 1

Oborový týden s biologií a ekologií 10. - 14. 11. 2015 4

Oborový týden s biologií a ekologií 10. - 14. 11. 2015 2

Oborový týden s biologií a ekologií 10. - 14. 11. 2015 3

 

Noc vědců

26. září 2015 | autor: admin

Na včerejší Noci vědců byla prezentována výuka garantovaná katedrou botaniky. Akce se konala v prostorách budovy Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Noc vědců PřF UP 25.9.2015 3 (2)

Noc vědců PřF UP 25.9.2015 2

Noc vědců PřF UP 25.9.2015 3 (1)